תפילין - הגנה רוחנית

תפילין - המצוה שנצחה את מלחמת ששת הימים תשכ"ז-1967

לפנינו קטעים מהסרט "ונתתי שלום בארץ" המתמקד בישיבותה של מצוות התפילין בהרתעת האוייב..

למצוות התפילין הסגולה להרתעת אויבים מלפגוע בעם ישראל. דבר זה מקנה למצוה זו חשיבות יתירה נוכח העובדה, שאנו מוקפים אויבים שאינם חדלים מלחשוב מזימות כנגדנו. על הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך", אומרים חז"ל: "אלו תפילין שבראש".

באחד ממקורותינו נאמר, כי: מפני קיום מצוות תפילין שמניחים על הזרוע והקדקוד, ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה 'וטרף זרוע אף קדקוד'. (הרבי מליובאויטש ביקש לפרסם הלכה זו בין החיילים בתקופת מלחמת ההתשה).

יהודי! בזכותך ננצח - הנח תפילין בכל יום חול!

באדיבות: חברת המדיה החב"דית - JEM

שתף לחברים

שתף