התרופה הטובה ביותר

בליל שמיני עצרת תשל"ח (3 באוקטובר 1977) עבר הרבי אירוע בליבו באמצע ה"הקפות".. כאן, וידאו מיוחד של לקט ממראות מאותם ימים וחלק משיחת הרבי שנשא בחדרו.

 

בליל שמיני עצרת תשל"ח (3 באוקטובר 1977) עבר הרבי אירוע חמור בליבו באמצע ה"הקפות" ובמשך למעלה מחודש שהה הרבי בחדרו ולא יצא אל החסידים עד יום ראש־חודש כסלו (11 בנובמבר) אז, יצא הרבי לראשונה לביתו לאחר שהבריא.


אנו מגשים וידאו מיוחד ובחלקו הראשון מובא לקט ממראות ערב שמיני עצרת - יום הושענא רבה, בו נראה הרבי בתפילת שחרית ובחלוקת לעקאַח (חלוקה לאלו שלא קיבלו בערב יום הכיפורים).
 

בחלק השני מובאת חלק מהשיחה שנשא הרבי מחדרו לבית המדרש (בעזרת מקרופון) במוצאי שמחת תורה, במהלך השיחה בירך הרבי בקול בוכים את החסידים - שיזכו לראות מיד בביאת המשיח.

מתוך דיסק 107, תוכנית 428.
http://jem.co.il

שתף לחברים

שתף