חסידות חב"ד

י"ט כסלו נחשב כראש השנה לתורת חסידות חב"ד. ננסה לגעת על קצה המזלג מה המסר הכללי והמרכזי של תורת חב"ד. מה ציר התנהלותה ושאיפותיה?

י"ט כסלו נחשב כראש השנה לתורת חסידות חב"ד. ננסה לגעת על קצה המזלג מה המסר הכללי והמרכזי של תורת חב"ד.

נפתח בביאור שמה של התנועה, וכך נבין מה ציר התנהלותה ושאיפותיה.

חב"ד הם ראשי תיבות  : חכמה בינה ודעת.

שלוש מילים אלו הם לא כפל לשון אלא מסמלות על 3 דרגות שונות ומדורגות של גילוי השכל.

חכמה – מסמלת את הפוטנציאל השכלי הקיים בכל אדם, וכן את ראשית גילויה כשיוצאת אל הפועל בחלק המודע שבאדם. למשל כשיש לאדם בעיה או אתגר השחרים לפתחו, והוא אמור למצוא להם פתרון , הרי לאחר שהוא מאמץ ומפעיל את שכלו ,מתנוצץ בו רעיון כללי של כיוון לפתרון. זוהי כוחה של החכמה.

תובנה זו של מהות החכמה כלולה ורמוזה במילה חכמה עצמה -  'כח – מה' :

מצד אחד היא 'כח' חשוב ודומיננטי מאוד ביכולת השכלית של האדם , אך לאידך היא עדין בוסרית וכללית למעלה מפרטים והגדרות ברורות ולכן היא בבחינת 'מה' ,הוי אומר שהיא לא ברורה ועדין נשאת השאלה מה היא מהותה בדיוק ובברור.

בינה – מלשון בנין. לקיחת הרעיון הראשוני והפיכתו למשהו מובנה עם פירוט והגדרות .בתהליך הבינתי הרעיון הכללי שבראשיתו היה מופשט ואבסטרקטי הופך להיות משהו מושג ומובן בכלי המוח של האדם

דעת – מילה זו בלשון הקודש המקראית, משמשת בלשון של התחברות וקשר אישי.

בתהליך הדעת הוא לקיחה של האינפורמציה שנאגרה והושגה בכלי החכמה והבינה ולהפוך את הידע לחוויה ו'פיסת חיים'. שכן ידע מטבע הדברים יכול במקרים רבים להשאר ברמה התיאורטית ללא השלכה והפנמה לרגש חי ובועט ועד לחיי המעשה בפועל ממש.

כל אדם יכול לזהות בעצמו ידע בתחומים מסוימים שנשאר בתיקיית הידע, ולמרות ההבנה הבסיסית שידע זה מחייב הנהגה באופן מסוים, לאו דווקא שאנו מיד משנים את דרכינו והולכים לעשות את הנגזרת מתובנה מסוימת זו..

אדם יכול להבין שסיגריה מורידה לו בריאות ואריכות ימים אך יחד עם זאת הוא ממשיך לעשן ..

זה החלק החשוב ביותר בכל תהליך החב"ד. שכן ההפנמה והמעשה הם העיקר. אחרת האדם יכול להיות בחינת 'חמור נושא ספרים'..

מה כל אומר על שיטתה של חסידות חב"ד?

הרעיון העומד בבסיס השיטה היא, שאם אנו חפצים להגיע למצב שבו הרוחניות שבנו לא תהיה עומדת על כרעי התרנגולת ועל קרן הצבי , אלא על בסיס איתן יציב ופנימי , אין די בכך שיש בכל יהודי הארה נשמתית של אמונה וערכיות, אלא יש צורך בביסוסה של האמונה עם תומכות של 3 רבדי השכל של חב"ד.

הסיבה לכך הי :השענות על האמונה הנשמתית נטו ללא עירוב החב"ד יכולה לגרום למצב שבו כשהנשמה לא מאירה דיה בקליטה טובה ,הרי שאז לא תוכל לפעול על האדם.

בדיוק כמו אדם המעיין בקובץ במחשבו האישי דרך ה'ווי- פיי' -  הוא אמנם  יוכל לעשות זאת כל עוד שה'ווי-פיי' עובד והוא נמצא בסביבתו, וכך להיחשף למאגרי מידע רבים. כל זה טוב ויפה עד לרגע שה'וויי-פיי' לא יאיר בו בגלל מרחק וקשיי קליטה. או אז המחשב האישי עצמו יהיה כשוקת שבורה, מנותק מכל מאגרי המידע..

הפתרון הוא הרבה למידה עצמית והפנמה של חומרים ממעיינות פנימיות התורה המבארים באופן יסודי את האמונה בה',מהות הנשמה ושורש התורה.

בתורת חב"ד לאורך הדורות מתחיל מבעל התניא ועד לרבי מליובאוויטש , נוצרה ספריה המכילה מאות ספרים שניתן לטעום מהם ריבוי גוונים של יידע וחוויה רוחנית פנימית.

בצורה כזו לאט לאט האדם עצמו הופך להיות מאוחד עם עוצמות הנשמה התת- מודעות הקיימים בו, והוא נהיה גנרטור המספק מקור עצמי של אור ורוחניות..

 

שתף לחברים

שתף