תשובה - מתנה מאלוקים לכולנו - ההזדמנות לחזור לעבר בשביל לתקן אותו!

במקום להצטער כל הזמן על מה שלא הצליח, עכשיו יותר קל לתקן! חודש הרחמים והסליחות נותן לכולנו הזדמנות שניה נגישה יותר מתמיד. אסור לפספס...

אנחנו נצאים בימים קדושים, ימים מיוחדים, ימים בהם כל עם ישראל מתעורר ומתקרב, הנשמה של כולנו משדרת סימני חיים ואנחנו רק רוצים לנצל את כל הטוב הזה ולהיות יותר קרובים לבורא עולם.

בדיוק בשביל זה הגיע מנהיג הדור הרבי מליובאויטש וביקש לפרסם לכולם את יחודיותו של חודש אלול, בו כולנו מרגישים יותתר קרובים. ברכה עצומה זו מגיעה לכל יהודי ויהודיה במיוחד אחרי הניסים הגדולים והעצומים שעיניינו רואות ויראו גם בהמשך.
יהודים יקרים! אנו אוהבים אתכם ורוצים בטובתכם.

כעת בפתח עת רצון וזמן נפלא יקר מפז "אלול של תשובה וגאולה" 
הסוד הוא שכשעושים תשובה - מיד נגאלין

בשמו של חודש אלול טמונים מסרים לחיינו וכדאי שנדע אותם
 

ה"מפתח" טמון ב-5 ראשי תיבות של אלול:


בואו נשפר עצמנו ונוסיף תפילה וצדקה - ג' העמודים שעליהם העולם עומד - המרומזים בראשי תיבות הידועים של "אלול":
להתחזוקות בלימוד תורה יש פסוק: "אנה לידו ושמתי לך" (משפטים כ"א ג')
להתחזקות בתפילהיש פסוק: "אני לדודי ודודי לי" (שיר השירים ו' ג')
להוספה והתחזקות בגמ"ח (שכולל את כל המצוות): "איש לרעהו ומתנות לאביונים" (אסתר ט' כ"ב)
נשתפר בשמחה, חדורים בעבודת התשובה עם הפסוק:
"את לבבך ואת לבב" (ניצבים ד' ל')
ומיד יפתח לנו הקב"ה את אוצרו הטוב למעלה ממדידה והגבבלה וזוכים לגאולה האמיתית והשלימה
ר"ת אלול: "אשירה לה' ויאמרו לאמר" (בשלח ט"ו א').

ממשיך הרבי ומבקש לפרסם לכולם:

"הקדוש ברוך הוא אומר (על ידי עבדיו הנביאים) לכל אחד ואחת מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולהה האמיתית והשלימה

משתפרים בשמחה נגאלים בהצלחה! 

אנא פרסם זאת בדברים היוצאים מן הלב לכל ידידיך ומכריך, שגם להם יהיה אך ורק טוב עד לגאולה הקרובה מאוד

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

 

 

שתף לחברים

שתף