הרבי כותב

מאות מכתבים מכל רחבי העלום הונחו מדי יום על שולחנו של הרבי • באהבתו האין-סופית לכל יהודי קרא הרבי כל מכתב והשיב לשולחו בנתינת עצה, ברכה והדרכה • לפניכם מקבץ מכתבים מיוחדים