"פעולות מאוד צנועות"

ההשפעה של "הפעולות הצנועות" שלך עושה רושם עמוק יותר ורחב יותר ממה שפעולות דומות של רב או רבי (כולל אותי עצמי) יכולות להשיג • הרבי כותב

מאת: הרבי מליובאוויטש

ב"ה ט"ו אב, תשמ"ה
ברוקלין, נ.י.

מר חיים אביעזר זליג ווק
303 קרעסט וויו דרייוו
פאלם ספרינגס, קליפורניה 92262
שלום וברכה:

מכתבך מיום י"ד תמוז הגיע אלי באיחור רב. וכך, בהשגחה פרטית, מתאים שהאישור על קבלת המכתב שלך – שנכתב בתאריך של יום לאחר חג הגאולה של חמי הרבי, זכר צדיק לברכה – ניתן ביום הסגולה ט"ו באב. שני התאריכים הללו קשורים בהפצת התורה. זה היה הגורם למאסרו ולשחרורו לבסוף של חמי הקדוש תחת שלטונו של סטאלין (בשנת 1927); בשעה שלימוד תורה מוגבר הוא המאפיין העיקרי של ט"ו באב, כפי שמוסבר באריכות מסוימת בסיום מסכת תענית.

זה מביא אותי אל הקטע במכתבך בו אתה מתייחס אל "הפעולות המאוד צנועות" מצידך בשטח של חינוך תורני. אני חייב לקרוא תיגר על הערכה-עצמית זאת על יסוד העובדה שההישגים מדברים בעד עצמם. יתרה מזו, בפלחים רחבים של היהדות, בייחוד בקרב יהודי אמריקה, ההשפעה של "הפעולות הצנועות" שלך עושה רושם עמוק יותר ורחב יותר ממה שפעולות דומות של רב או רבי (כולל אותי עצמי) יכולות להשיג, מסיבות שמובנות מאליהן.

דרך אגב, כדאי לזכור אזהרה של חמי ברוח זאת שאסור לאדם להמעיט בהערכת ההישגים שלו, מכיוון שרק אז הוא ייצר את התמריץ והדחף הפנימיים להשיג את הניצול במידה המלאה ביותר של מכלול הכוחות שלו.

למען הקונסנזוס ההדדי, אני מוכן לקבל את ההצהרה שלך לגבי "פעולות מאוד צנועות" – במובן יחסי, במונחים של הפעולות הפוטנציאליות והעתידיות שלך, אשר יגמדו את ההישגים שלך בעבר בהשוואה אליהן. ואכן, זוהי שאיפה טבעית של האדם, כפי שחז"ל מבטיחים לנו בפתגם המפורסם: "מי שיש לו 100 רוצה 200; ו(לאחר שהשיג) 200 (לא יהיה שבע רצון מתוספת של עוד 100, אלא ירצה כפול – ) 400, וכן הלאה בהתקדמות גיאומטרית.

ומעניין לעניין. לפני כמה זמן הבחנתי בידיעון של ה-JTA בידיעה על עוד "פעולה צנועה" שלך, היינו המעורבות שלך בפרויקט להדפסת החומש בכתב ברייל. אין לי את זה תחת ידי, כך שאני מסתמך על הזיכרון. למותר לומר שזוהי זכות גדולה.

לאור ההוראה המפורסמת של הבעל שם טוב שכל דבר שמגיע לעיניו או לאוזניו של האדם מכיל מסר אישי מסויים עבור הרואה או השומע, אני מרשה לעצמי – אף על פי שאני בדרך כלל לא מרשה לעצמי דברים כאלה – לנדב הצעה. בטוחני שבין אם תקבל אותה ובין אם לאו, בוודאי תיקח אותה ברוח המתאימה.

ההצעה שלי – וזה כל מה שהיא מהווה – שתשקול לכלול בפרויקט האמור את ההדפסה בברייל של אותו חלק מה"קיצור שולחן ערוך" באנגלית שעוסק בחודש תשרי, עם ההכנות אליו בחלק האחרון של אלול. הצורך בכך אינו דורש שום הרחבה עבורך, ואם הדבר יושלם ללא שום עיכוב מיותר, יש זמן, כך אני מאמין, שהדבר ייעשה בעוד מועד לפני ראש השנה הבע"ל.
אם ההצעה הזאת תתקבל ויפעלו על פיה, אז – בהתאם לפסוק בתהילים קיט, סג – הייתי רוצה להשתתף בזה בתרומה כספית שאת גודלה אני משאיר להערכה שלך, מכיוון שאינני מכיר את העלויות בפועל הכרוכות בהדפסה ובהפצה של פריט כזה בכתב ברייל. אצפה לתגובתך בעניין זה.

ואסיים בהערה על הסגולה של ט"ו באב, ייתן השם שתתקיים בך ובכל אשר לך, בתוך כלל ישראל, הבטחת חכמינו ז"ל: "כל המוסיף מוסיפין לי' כו', רש"י ד"ה מכאן ואילך: יוסיף חיים על חייו (סוף מס' תענית).

בכבוד ובברכה,

[חתימת יד קודשו של הרבי]

שתף לחברים

שתף