כך נוטלים לולב

כיצד נוטלים לולב? מה מברכים? בואו ונעבור יחד צעד אחר צעד כיצד לאחוז את הלולב והאתרוג, מה מברכים ואיך מנענעים

כך נוטלים לולב

כיצד נוטלים לולב? מה מברכים? בואו ונעבור יחד צעד אחר צעד כיצד לאחוז את הלולב והאתרוג, מה מברכים ואיך מנענעים

לוקחים את הלולב, ההדסים והערבות - כשהם קשורים ואגודים יחד בידו הימנית כאשר שדרת הלולב תפנה אליו, והם מכוונים למעלה "כדרך גידולם".

את האתרוג עדיין לא ניקח, והסיבה לכך היא משום הכלל "כל המצוות מברך עליהן ועובר לעשייתן", ואם ניקח את האתרוג הרי שכבר עשינו את המצווה ועדין לא בירכנו.

עומדים לכיוון מזרח ואומרים את הברכה:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב"

ביום הראשון בו נוטל לולב השנה מוסיפים:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה"

לאחר מכן לוקחים את האתרוג ואוחזים ביד שמאל, מצמידים את הלולב והאתרוג יחד ומנענעים אותם לכל הכיוונים, קדימה, אחורה ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה.

שימו לב: בשבת לא נוטלים לולב

שתף לחברים

שתף