הרכוש הרוחני שלנו

שבת חיי שרה היא שבת חברון. אלפי אנשים מכל רחבי הארץ ישבתו בחברון וישתטחו על קבריהם של אבות האומה. אולי נקבל החלטה, לבקר בחברון לפחות עד שבת חיי שרה בשנה הבאה.

מאת: הרב זלמן וישצקי, באזל שוויץ.


חברים יקרים,

בין השנים תרצ"ו ותרצ"ז ישבה במגרש הרוסים בירושלים וועדת פיל, בראשות לורד וויליאם רוברט פיל, לחקור את המצב בפלשתינה, בעקבות פרעות 36'. הוועדה היתה מעין וועדת חקירה משפטית, והופיעו בפניה נציגי היישוב היהודי, נציגי הערבים ונציגי המנדט הבריטי. מנהיג היישוב, דוד בן גוריון, היה בפריז במשך רוב זמן פעילות הוועדה, והגיע לשאת את דבריו רק בה' בשבט תרצ"ז.

המון רב הגיע לשמוע אותו, במשך 3 שעות, נושא נאום היסטורי מהטובים בחייו. הנה ציטוט:

"העם היהודי זכאי להיות ולחיות חפשי למענו ובזכותו הוא.

זכותנו לארץ ישראל נובעת לא מהמנדט הבריטי ולא מהצהרת בלפור, היא קודמת להם. היושב ראש של הוועדה המלכותית, או אחד מחבריו, אמר באחת הישיבות, שהמנדט על ארץ ישראל הוא ה"בייבל" של הציונות. אני יכול לומר, בשם העם היהודי, את ההיפך: התנ"ך - ה?בייבל? הוא המנדט שלנו על הארץ.

 

בפרשות השבוע של השבועות האחרונים קראנו על המנדט הזה, איך שהקב"ה נתן לאברהם את הארץ לארכה ולרחבה. השבוע זה מגיע לשיא. אברהם מגדיל לעשות, וקונה ב400 שקל כסף מלא את מערת המכפלה שבחברון מידי עפרון החיתי.
לא רק מערת המכפלה נרכשה בכסף, גם מקום המקדש בירושלים נרכש. דוד המלך רכש (50 שקל..) מאת ארוונה היבוסי את הגורן שהיה למקום המקדש.

זה חתיכת מנדט!

מערת המכפלה וירושלים, מעבר להיותם רכוש פיזי וגיאוגרפי, הם גם רכוש רוחני שלנו. הם מסמלים את המקור והבסיס של עמנו, ועלינו לחפש את החיבור הרוחני אליהם. חיבור שבא לידי ביטוי בהתנהלות כפי שמצופה מבני אברהם, יצחק ויעקב.

כי התנ"ך איננו רק המנדט שלנו על הארץ, אלא המנדט שלנו על עצם קיומנו כעם ישראל בכלל, וכיהודי בפרט.

חברים, תודה לא-ל ולאיזיג'ט, אנו מבקרים כמה פעמים בשנה בארץ. ואני שואל, מתי בפעם האחרונה היינו בחברון?

שבת חיי שרה היא שבת חברון. אלפי אנשים מכל רחבי הארץ ישבתו בחברון וישתטחו על קבריהם של אבות האומה. אולי נקבל החלטה, לבקר בחברון לפחות עד שבת חיי שרה בשנה הבאה.

 

שבת שלום,
זלמן וישצקי

שתף לחברים

שתף