כוח האחדות

פרשת ראה נקראת בתורה בבית הכנסת תמיד, או בשבת מברכים חודש אלול, או בראש חודש אלול עצמו, כמו השנה.

אצל הספרדים, משכימים קום ללכת לסליחות לבית הכנסת ממחרת ראש חודש אלול.

שני יהודים, משה ואהרן, צועדים בצוותא עם שחר לבית הכנסת לסליחות.

פונה משה לאהרן: "מה אתה כל כך עצוב? מה אתה כל כך מדוכדך? אתה הרי צועד לבית הכנסת, לבקש סליחה מאלוקים, אתה צריך לשמוח על הזכות!"

עונה לו אהרן: "למה אני הולך לבית הכנסת עכשיו? לבקש סליחה מאלוקים. למה דווקא בחודש אלול? כי בר"ה, אנחנו עומדים למשפט... משפט לחיים או למוות!

מכיון שאפשר גם לצאת עם גזר דין לא טוב במשפט הזה... איך אני לא יהיה עצוב ומפוחד לפני כזה משפט???

ובכלל תגיד לי משה, מה אתה כל כך זורח? במה אתה כל כך מאושר? אתה שם לב לאיפה אתה צועד, ולמה???"

מחייך אליו משה ועונה לו: "חשוב רגע. מי השופט בר"ה בבית המשפט? מי יושב שם על הכסא בתור השופט? אלוקים! אלוקים הוא אבא שלי! נראה לך שכשאבא שלי השופט, אני אהיה מודאג??"

 

פרשת השבוע, פרשת ראה. גם בה מופיע אודות הכח העצום של התשובה.

מצוות עיר הנידחת מופיעה בפרשה. כשעיר מסוימת כולה התאחדה ל"ע כדי לעבוד עבודה זרה ביחד. התורה מורה איך צריך לנהוג ביושביה.

אך בעיר הנידחת יש דבר מיוחד השונה משאר המצוות. במצות אחרות, אם אדם חטא, וחזר בתשובה. עדיין הוא יקבל את העונש שנגזר עליו בבית הדין, וזה שהוא חזר בתשובה לא מבטל אותו. שהרי "האדם יראה לעיניים וה’ יראה ללבב". "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". הוא לא יכול לדעת אם הוא באמת חזר בתשובה, לכן את הדין הוא לא יכול לבטל.

אבל לגבי עיר הנידחת הרמב"ם פוסק כך, אם תושבי עיר הנידחת חזרו בתשובה, העונש החמור המיוחד ליושבי עיר הנידחת מתבטל!

שימו לב מה אנחנו לומדים מכאן, על הכח העצום של האחדות. כשיהודים מתאחדים, שום דבר לא יכול לעמוד מולם וגזר הדין מתבטל.

זה לחיוב אבל גם לשלילה. בכל עונש עם אדם חטא הוא נענש, אבל רק הוא. העונש היחיד שלא רק הוא נענש אלא גם כל רכושו נשרף, זה בעיר הנדחת.

אדם שעבד עבודה זרה מקבל עונש מוות, אבל רכושו נשאר ליורשיו. לעומת זאת אנשי עיר הנידחת, לא רק הם נהרגים, אלא כל רכושם נשרף איתם!

הנה, אנחנו רואים את הכח העצום של האחדות.

 

מאיפה מגיע הכח העצום הזה? כל יהודי, כולנו, חלק מנשמה אחת. כמו המשל המפורסם של הגוף. לגוף יש הרבה איברים וכולם יחד מרכיבים גוף אחד אדיר. אנחנו לא מליוני פריטים קטנים בודדים. כולנו יחד גוף אחד ענק ועצום. כשעם ישראל מתאחד, אף אחד, אבל אף אחד, לא יכול לעמוד מולו.

שבת שלום ומבורך!

 

הרב נח סוליש

שתף לחברים

שתף