לשמוע שופר - ולקבל שנה טובה ומתוקה באמת!

₪0.00

בזמן המשמעותי ביותר בשנה - ההכנה לשנה הבאה קיבלנו מתנה עוצמתית: תקיעת שופר! לשמיעת תקיעת השופר יש כח מיוחד לתת לנו הרבה מוטיבציה לעבודה כיפית ושמחה שתביא לנו שנה חדשה שמחה ומתוקה!

בחודש אלול שומעים תקיעת שופר 
מתעוררים ל-ה' בתשוקה וזוכים לשנה טובה ומתוקה ולגאולה תיכף ומיד ממש

כל חודש אלול מנהג קדוש לשמוע תקיעת שופר המעוררת לתשובה, בוקעת שערי שמים ונותנת לנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

ניתן לשמוע את תקיעת השופר בבתי הכנסת בסיום תפילת שחרית ובבתי חב"ד בכל שעות היום.

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!