הולדת הבן

מזל טוב לרב מנחם ורעייתו שיחיו מיידנצ'יק שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכפר שמריהו ואזוה"ת הרצליה שיחיו להולדת הבן יוסף יצחק שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' דוד ורעייתו שיחיו כהן להולדת הבן מאיר אברהם שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' ליאור ורעייתו שיחיו וינשטיין להולדת הבן יוסף יצחק שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

קרא עוד

להולדת הבת

מזל טוב לר' שי ורעייתו אלג'ני שיחיו להולדת הבת חיה מושקא שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' יהודה ורעייתו פנחס שיחיו להולדת הבת ויקטוריה שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' אליהו ורעייתו בדוסה שיחיו להולדת הבת שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' מיכאל ורעייתו רויטבלט שיחיו להולדת הבת חיה מושקא שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' גולן ורעייתו בלילי שיחיו להולדת הבת שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

קרא עוד

בר מצווה

מזל טוב לר' שלמה ורעייתו אמיתי שיחיו משלוחי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א להרצליה ,בהגיע הבן התמים שמואל שיחי' לגיל מצוות. שיגדל להיות חי"ל של הרבי מלך המשיח שליט"א.

קרא עוד

באו בקשרי השידוכין

מזל טוב לר' בנימין מרדכי שיחי' בבוא הבן התמים יצהר שיחי' בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' יעקב בן-ארי. מזל טוב לר' יוסף ורעייתו יסקין שיחיו בבוא הבת שירה שתחי' בקשרי השידוכין עב"ג התמים יוסף יהודה שיחי' למשפחת ר' שחר.

קרא עוד

חתונה

מזל טוב למשפחת ר' שלמה ורעייתו אמיתי שיחיו לנישואי הבן הרה"ת יוסף יצחק שיחי' עב"ג למשפחת ערד שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת ר' שבתי ורעייתו אושקי שיחיו לנישואי הבן הרה"ת חיים שיחי' עב"ג למשפחת מוזס שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת משה שיחיו לנישואי הבן הרה"ת יהונתן שיחי' עב"ג למשפחת ליסון , יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת ר' יצחק מאיר ורעייתו לוי שיחיו לנישואי הבת חיה- מושקא שתחי' עב"ג הרה"ת שחר נהוראי למשפחת אביטל שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 1
  • 1