חתונה

מזל טוב למשפחת ר' שלמה ורעייתו אמיתי שיחיו לנישואי הבן הרה"ת יוסף יצחק שיחי' עב"ג למשפחת ערד שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת ר' שבתי ורעייתו אושקי שיחיו לנישואי הבן הרה"ת חיים שיחי' עב"ג למשפחת מוזס שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת משה שיחיו לנישואי הבן הרה"ת יהונתן שיחי' עב"ג למשפחת ליסון , יהא הבית בניין עדי עד. מזל טוב למשפחת ר' יצחק מאיר ורעייתו לוי שיחיו לנישואי הבת חיה- מושקא שתחי' עב"ג הרה"ת שחר נהוראי למשפחת אביטל שיחיו, יהא הבית בניין עדי עד.

שתף לחברים

שתף