באו בקשרי השידוכין

מזל טוב לר' בנימין מרדכי שיחי' בבוא הבן התמים יצהר שיחי' בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' יעקב בן-ארי. מזל טוב לר' יוסף ורעייתו יסקין שיחיו בבוא הבת שירה שתחי' בקשרי השידוכין עב"ג התמים יוסף יהודה שיחי' למשפחת ר' שחר.

שתף לחברים

שתף