בר מצווה

מזל טוב לר' שלמה ורעייתו אמיתי שיחיו משלוחי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א להרצליה ,בהגיע הבן התמים שמואל שיחי' לגיל מצוות. שיגדל להיות חי"ל של הרבי מלך המשיח שליט"א.

שתף לחברים

שתף