הולדת הבן

מזל טוב לרב מנחם ורעייתו שיחיו מיידנצ'יק שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכפר שמריהו ואזוה"ת הרצליה שיחיו להולדת הבן יוסף יצחק שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' דוד ורעייתו שיחיו כהן להולדת הבן מאיר אברהם שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' ליאור ורעייתו שיחיו וינשטיין להולדת הבן יוסף יצחק שיחי' , תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט, חי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

שתף לחברים

שתף