להולדת הבת

מזל טוב לר' שי ורעייתו אלג'ני שיחיו להולדת הבת חיה מושקא שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' יהודה ורעייתו פנחס שיחיו להולדת הבת ויקטוריה שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' אליהו ורעייתו בדוסה שיחיו להולדת הבת שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' מיכאל ורעייתו רויטבלט שיחיו להולדת הבת חיה מושקא שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מזל טוב לר' גולן ורעייתו בלילי שיחיו להולדת הבת שתחי'. תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

שתף לחברים

שתף