כתיבה לרבי ב’אגרות קודש’

₪0.00

לכל אחד מאתנו ישנם התלבטויות בהם אנו זקוקים כל כך להכוונה • יש כתובת, יש למי לפנות - הרבי שליט"א מלך המשיח